Om tidsskriftet

Ledelse i Morgen – tidsskrift for pædagogisk ledelse udgives af Dafolo A/S og bidrager med viden og metoder til brug for den pædagogiske ledelses daglige drift og udviklingsarbejde. Det gør vi gennem et netværk af nationale og internationale bidragydere med stor viden om og erfaring med de centrale opgaver inden for det pædagogiske uddannelsesfelt.

Ledelse i Morgen udkommer digtalt otte gange om året med indhold, der holder den pædagogiske ledelsen ajour med den nyeste forskning og debat. Det første nummer i en ny årgang udkommer i september og herefter hver måned på nær december, juni, juli og august.

Tidsskriftet formidler viden, metoder og værktøjer til den pædagogiske ledelses arbejde med kvalitetssikring, fleksibel organisering og strategisk udvikling. Ledelse i Morgen orienterer kort og præcist om den pædagogiske udvikling i såvel ind- som udland og gør det nemt for ledelsen at navigere i store mængder ny viden om pædagogisk udvikling og ledelse.

Tegn abonnement

Ledelse i Morgen - tidsskrift for pædagogisk ledelse udkommer digitalt otte gange om året. Send os en mail på forlag@dafolo.dk, hvis du ønsker at tegne et abonnement.


Citater og uddrag fra tidsskriftet er tilladt, når artiklens forfatter og Ledelse i Morgen angives som kilde.

Ved gengivelse af større uddrag henvises til Copydan Tekst & Nodes gældende regler: højst 20 % af materialet må gengives/ printes. Dog altid 4 sider. Læs mere her. Ved større uddrag og hele artikler kræves accept af redaktionen og artiklens forfatter.

 
 

Køb tidsskriftet på Dafolo-online.dk - Gå til webshoppen

|